Vanaf 26 maart elke zondag om 16:30 uur

LIABILITY

Miss and Mr Sport & Fashion verklaart het volgende: De door jouw verstrekte persoonsgegevens zullen wij opnemen in een bestand ten behoeve van het gebruik door Miss and Mr Sport & Fashion en de met deze rechtspersoon geaffilieerde departementen en gelieerde ondernemingen. In dit privacy statement wordt beschreven hoe Miss and Mr Sport & Fashion met jouw persoonsgegevens omgaat.

Gebruik persoonsgegevens door Miss and Mr Sport & Fashion

De door de jou verstrekte persoonsgegevens zullen door Miss and Mr Sport & Fashion worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan jij gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: prijsvragen, membership cards, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen, deelname aan programma’s, e-commerce/online activiteiten, gaming, inzending van foto’s en videos’s, mp3’s, evenementen etc.), alsmede voor statistische analyses.

Aanbiedingen en kortingen

Jouw persoonsgegevens kunnen ook door Miss and Mr Sport & Fashion worden gebruikt ten behoeve van marketingdoeleinden van Miss and Mr Sport & Fashion, waaronder begrepen het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die jou op verzoek van tijd tot tijd zal worden toegestuurd – over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door Miss and Mr Sport & Fashion worden aangeboden. Daarnaast kan Miss and Mr Sport & Fashion indien jij daartoe toestemming hebt verleend jouw persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor jou zijn.

Optimalisatie profiel

Miss and Mr Sport & Fashion kan ten behoeve van de hiervoor beschreven marketingdoeleinden, en ook om jouw profiel te optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over jou heeft vergaard. Bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of jouw klikgedrag op de websites van Miss and Mr Sport & Fashion. Op die manier krijg je gerichter informatie toegestuurd.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Miss and Mr Sport & Fashion kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan organisatoren van evenementen, commerciële online partners en productiebedrijven. Deze derden krijgen dan de beschikking over jouw persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende activiteiten.

Activiteiten

Indien Miss and Mr Sport & Fashion een activiteit (programma, prijsvraag, actie) tezamen met een andere partij organiseert, bijvoorbeeld een sponsor of adverteerder, kan Miss and Mr Sport & Fashion de gegevens die zij van jou ontvangt met betrekking tot die activiteit, met deze andere partij delen om jou te benaderen ten behoeve van die activiteit, dan wel soortgelijke activiteiten. Tenslotte kan Miss and Mr Sport & Fashion de gegevens die zij van jou ontvangt ter beschikking stellen aan een adverteerder ten behoeve van direct marketing doeleinden indien jij daartoe toestemming hebt verleend.

Melding CBP en recht op verzet

Miss and Mr Sport & Fashion is de verantwoordelijke informatie- en dataverzamelaar en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met jouw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij Het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage.

Overdracht activiteiten

Indien (een onderdeel van) Miss and Mr Sport & Fashion een onderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) Miss and Mr Sport & Fashion wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

© 2017-2027 alle rechten voorbehouden aan Miss and Mr Sport & Fashion